Κυριακή, 29 Απριλίου 2018

L. BRADWAY, Α- B.HILL : ΔΥΝΑΜΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΜΑΘΗΣΗ (Τύποι δεκτικότητας -Learning styles: οπτικός, ακουστικός, κινητικός)
 
 (εκδ. Αναστασιάδη, 1994)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
·         Είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω από κοντά την ανάπτυξη διαφορετικών τύπων δεκτικότητας και οι διαπιστώσεις μου στη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου ενίσχυσαν την πεποίθηση ότι ο τύπος δεκτικότητας που αναπτύσσει το παιδί στα πρώτα χρόνια της ζωής του ασκεί σημαντική επίδραση στη μετέπειτα κοινωνική του ένταξη, στις αθλητικές και στις σχολικές επιδόσεις του. Στην πραγματικότητα, προσδιορίζοντας τον έμφυτο τύπο δεκτικότητας του παιδιού κατάφερα να εντοπίσω τα άτομα με αδυναμίες δεκτικότητας και να προβλέψω με απίστευτη ακρίβεια τις διαβαθμίσεις τους.15
·         Ο τύπος δεκτικότητας μπορούσε να διαπιστωθεί από τη βρεφική ηλικία. Το απλό αυτό γεγονός οδήγησε σε δυο δυνατότητες. Πρώτον γνωρίζοντας τον τύπο δεκτικότητας του παιδιού και επιλέγοντας προσεκτικά παιχνίδια και δραστηριότητες, οι γονείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν το καθημερινό παιχνίδι του παιδιού τους τόσο για να αναπτύξουν τα αδύνατα σημεία, όσο και για να ενισχύσουν τις φυσικές κλίσεις του. Δεύτερον, αναγνωρίζοντας έγκαιρα τον τύπο δεκτικότητας του παιδιού έχουν όλο το χρόνο να εναρμονίσουν τις ελεύθερες ώρες τους με εκείνες του παιδιού τους και να το βοηθήσουν να αναπτύξει τις ικανότητες που θα χρειαστεί για τη μάθησή του. 16
·         Γιατί είναι σημαντικό να ισορροπήσει ο τύπος δεκτικότητας του παιδιού; Οπωσδήποτε το παιδί αφομοιώνει κάποιες δικές του πληροφορίες μέσα από την αίσθηση της προτίμησής του. Επειδή όμως η σχολική εργασία και η κοινωνική ένταξη απαιτούν διάφορες ικανότητες –φθογγική για τις ακουστικές ικανότητες για παράδειγμα και δυνατότητα σχηματισμού αριθμητικών παραστάσεων για τις οπτικές – το παιδί που αφήνεται να μάθει μέσα από ένα μόνο τύπο δεκτικότητας συνήθως επιτυγχάνει λιγότερο από ένα άλλο που αναγκάζεται να ενεργοποιήσει όλες τις αισθήσεις του. 17
·         Στη διάρκεια της ζωής μας  χρησιμοποιούμε όλες τις αισθήσεις για να μάθουμε, ωστόσο φαίνεται να προτιμάμε περισσότερο κάποια συγκεκριμένη αίσθηση. Η έμφυτη αυτή προτίμηση καθορίζει και τον τρόπο με τον οποίο μαθαίνουμε καλύτερα –κοιτάζοντας, ακούγοντας ή κάνοντας κινήσεις- όπως και το τι μαθαίνουμε και πόσο γρήγορα το μαθαίνουμε. 25
·         Ερευνητές και εκπαιδευτικοί  αναφέρουν συχνά τις λέξεις «οπτικός», «ακουστικός», «κιναισθητικός», ή «απτικός». Οι όροι αυτοί προσδιορίζουν το μέσο που χρησιμοποιεί συνηθέστερα κάθε άτομο: το μάτι, το αυτί ή την αφή του.26
·         Eίναι σημαντικό να θυμηθούμε ότι οι μηχανισμοί μάθησης δεν είναι πάντα σαφώς προσδιορισμένοι και είναι δυνατόν να συνδυάζονται με άλλους τύπους, όπως για παράδειγμα, στους οπτικο-κινητικούς ή τους οπτικο-ακουστικούς. 27
·         Η πείρα μου έχει αποδείξει ότι οι περισσότεροι γονείς μέχρι να προσδιορίσουν το δικό τους τύπο δεκτικότητας υποθέτουν ότι τα παιδιά τους αφομοιώνουν πληροφορίες όπως εκείνοι.31
·         Σε ποιο βαθμό η νοημοσύνη και ο τύπος δεκτικότητας είναι κληρονομικά δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη, ωστόσο υπάρχουν σαφείς ενδείξεις ότι τα παιδιά συχνά μοιάζουν στους γονείς ή στην οικογένεια των γονιών και στους δυο τομείς. 33
·         Οπωσδήποτε δεν υπάρχει τίποτα κακό σε ένα παιδί-οπτικό τύπο που αν το αφήσουμε ελεύθερο με τις επινοήσεις του εξελίσσεται σε σιωπηλό αστέρι των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Ούτε φτάνει το τέλος του κόσμου αν ένας ακουστικός τύπος στο γυμνάσιο που δεν ενισχύθηκε στις πιο αδύνατες ικανότητές του εγκαταλείπει τη φυσική και τα μαθηματικά επειδή δεν μπορεί να τα αφομοιώσει. Ωστόσο η ζωή επιφυλάσσει σ’ αυτά τα παιδιά καταστάσεις απρόβλεπτες. Επομένως, δεν είναι δίκαιο να τους αφήσουμε αποδυναμωμένη κάποια εκδήλωση της προσωπικότητάς τους, όταν υπάρχει δυνατότητα να την αναπτύξουμε. 37
·         Πώς φτάνει σε ακραίο σημείο ο τύπος δεκτικότητας ώστε να οδηγήσει σε μαθησιακή αδυναμία; Ας εξετάσουμε την Αμάντα, μαθήτρια της πρώτης γυμνασίου που δυσκολευόταν πολύ στην ανάγνωση. Η Αμάντα δυσκολεύεται να προφέρει και να θυμηθεί τις έννοιες των πολυσύλλαβων λέξεων, ούτε μπορεί να συλλάβει το νόημα ενός κειμένου ή να θυμηθεί γεγονότα που σχετίζονται με αυτό. Ο προσδιορισμός του δείκτη νοημοσύνης της έδειξε διαφορά 25 βαθμών ανάμεσα στις γλωσσικές και τις πρακτικές ικανότητές της – διαφορά ενδεικτική μαθησιακής αδυναμίας. Αποδείχτηκε ότι η Αμάντα είναι οπτικός τύπος που δεν κατάφερε να αναπτύξει τις ακουστικές της ικανότητες , τόσο κρίσιμες για την επιτυχία στο σχολείο.141
·         Mε την είσοδο του παιδιού στο δημοτικό αρχίζει η εφαρμογή ενός προκαθορισμένου και ενιαίου εκπαιδευτικού προγράμματος . Το παιδί νιώθει την πίεση να προσαρμοστεί σε μια καινούργια ρουτίνα και να ανταποκριθεί στις προσδοκίες του συστήματος, να ακολουθήσει την πρόοδο των συμμαθητών του και όταν έρχεται η ώρα της βαθμολογίας , να διακριθεί στην αξιολόγηση. Όλη αυτή η διαδικασία είναι άγνωστο έδαφος για το παιδί και ορισμένα είναι καλύτερα προετοιμασμένα από άλλα… Τελικά πολλά θα δαμάσουν τα μαθήματα βοηθημένα από τις ικανότητές τους. Άλλα όμως θα βρουν το δρόμο κλειστό από τη μαθησιακή αδυναμία, την αδυναμία να συγκεντρώσουν την προσοχή ρους στη συγκεκριμένη εργασία, την παράδοση, την εικόνα ή την ανάγνωση.142-3
·         Το ιδανικό θα ήταν να ενισχυθεί πρώτα η ευνοημένη από τη φύση αίσθηση του παιδιού, όπως στην περίπτωση που οι γονείς κάποιου ακουστικού νηπίου οργανώνουν ομαδικά παιχνίδια για να ενισχύσουν την κοινωνικότητά του. Το άλλο σκέλος της εξισορρόπησης συνδυάζει την ευνοημένη αίσθηση με δραστηριότητες και εμπειρίες που οξύνουν τις πιο αδύνατες αισθήσεις. Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι γονείς του κινητικού παιδιού του νηπιαγωγείου που του μαθαίνουν κουτσό για να το βοηθήσουν στην αναγνώριση των αριθμών. Έτσι συνδυάζεται η ευχαρίστηση με την παρακίνηση των λιγότερο ευνοημένων αισθήσεων και ανοίγει δρόμους για τομείς μάθησης που χωρίς παρέμβαση απλά δεν θα υπήρχαν.149
·         Για τα μικρότερα παιδιά ιδανικός σκοπός είναι η εξισορρόπηση της ανάπτυξης. Η έναρξη όμως της εκπαίδευσης στο δημοτικό υποδηλώνει την ανάγκη αλλαγής στόχου: από το να βελτιώσουμε τις λιγότερο ευνοημένες αισθήσεις, προτιμούμε να εξοπλίσουμε το παιδί, ώστε να προοδεύσει στην ανάγνωση, ορθογραφία, αριθμητική μέσα στα πλαίσια της δικής του έμφυτης ικανότητας για μάθηση. 150
·         Πολλά μαθησιακά προβλήματα περνούν απαρατήρητα μέχρι να φτάσει το παιδί στο δημοτικό. Πολλά παιδιά ευνοούν τόσο έντονα ένα συγκεκριμένο τρόπο μάθησης, ώστε τα μαθησιακά τους προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο με τη βοήθεια του ειδικού. Όταν ένα παιδί φτάσει να εξαρτάται τελείως από ένα και μοναδικό τύπο ερεθισμάτων και αντιδράσεων- για παράδειγμα, όταν ο κινητικός αγνοεί για έξι χρόνια τα ακουστικά ερεθίσματα για χάρη της κίνησης, τότε μπορεί να δημιουργηθεί μαθησιακή αδυναμία. Όμως η έγκαιρη διαπίστωση αυτής της αδυναμίας αυξάνει και το βαθμό βελτίωσής της. Και σε αυτή την περίπτωση βοηθούν οι μέθοδοι εκμάθησης και τα  μέσα πολλαπλών ερεθισμάτων. Το πρόβλημα μπορεί να ελαχιστοποιηθεί ακόμη και όταν η αδυναμία έχει οργανικά αίτια.(Για τη βαθμολόγηση των παρακάτω τεστ τσεκάρετε τη συμπεριφορά που σας είναι οικεία και στο τέλος βγάζετε το άθροισμα κάθε στήλης για να διαπιστώσετε σε ποιον από τους τρεις τύπους είχατε τις περισσότερες επιλογές.)


ΤΕΣΤ ΤΥΠΟΥ ΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ  ΓΟΝΕΙΣ
ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

1.       Επικοινωνία
Παρακολουθώ με προσοχή τον ομιλητή
Θεωρώ τον εαυτό μου καλό ακροατή
Συχνά αγγίζω το συνομιλητή μου
Προτιμώ να παρατηρώ όχι να μιλώ, με τάση να μένω σιωπηλός
Μ αρέσει να συζητώ και είμαι πολύ ομιλητικός
Έχω την τάση να εκφράζομαι με κινήσεις
Μιλώ με απλή σαφή γλώσσα
Διαθέτω ευγλωττία και  πλούσιο λεξιλόγιο
Δυσκολεύομαι να βρω τις κατάλληλες λέξεις

2.       Σχόλη και χόμπι
Απολαμβάνω παιχνίδια όπως Σκραμπλ και Μονόπολι
Μ’ αρέσουν τα θυρυβώδη παιχνίδια
Είμαι δραστήριος και απολαμβάνω συμμετοχή στα σπορ
Μ’ αρέσουν οι κινηματογραφικές ταινίες και η τηλεόραση
Ακούω δίσκους και διαβάζω μυθιστορήματα και ποίηση
Μ’ αρέσει να παρατηρώ αγώνες
Εκφράζομαι με τα χέρια: ζωγραφική, κατασκευές
Εκφράζομαι μιλώντας ή γράφοντας
Προτιμώ την έκφραση του σώματος, χορό, γυμναστική, κολύμπι

3.       Κινητικότητα
Είμαι επιδέξιος στα χέρια
Δεν έχω καλό συντονισμό
Έχω καλό συντονισμό
Προτιμώ θα θεαματικά αθλήματα
Αποφεύγω τα σπορ
Απολαμβάνω τις υπαίθριες δραστηριότητες


4.       Συναισθήματα
Δεν εκδηλώνω εύκολα τα συναισθήματά μου
Εκφράζω εύκολα τα συναισθήματά μου και τα συζητώ
Είμαι κάπως ανυπόμονος  και αναστατώνομαι εύκολα. Αντιλαμβάνομαι τα συναισθήματά μου ωστόσο δεν τα εκφράζω απαραίτητα.
Ενοχλούμαι από τα συναισθηματικά ξεσπάσματα των άλλων
Νιώθω συμπάθεια για τα συναισθήματα και τα προβλήματα των άλλων και είμαι καλός ακροατής
Γελώ και κλαίω εύκολα και πολλές φορές παραπαίω ανάμεσα σε συναισθηματικές εξάρσεις και υφέσεις


5.Μνήμη
Σημειώνω αυτά που πρέπει να θυμάμαι
Λέω μεγαλόφωνα αυτά που πρέπει να θυμηθώ
Θυμάμαι καλύτερα ενέργειες από ότι προφορικές ή γραπτές δηλώσεις
Σχηματίζω νοητικές εικόνες
Μιλώ μόνος μου και φαίνεται ότι ακούω μια φωνή στο μυαλό μου
Δε σχηματίζω οπτικές εικόνες αυτόματα και δυσκολεύομαι να θυμηθώ γεγονότα
Υπογραμμίζω όταν διαβάζω
Καμιά φορά μαγνητοφωνώ υλικό
Υποβοηθώ τη μνήμη μου με κινήσεις και καμιά φορά δυσκολεύομαι να καταλάβω το προφορικό ή γραπτό νόημα.
               
                6.Εργασία
Χρειάζομαι πολύ χώρο και δε μου αρέσει να κάθομαι ή να στέκομαι κοντά σε άλλους. Εργάζομαι καλύτερα μόνος
Αποζητώ τη συντροφιά των άλλων, δε μου αρέσει να εργάζομαι μόνος και θέλω να ανταλλάσσω απόψεις με τους άλλους
Μου αρέσει να βρίσκομαι κοντά στους άλλους, δε μιλώ όμως οπωσδήποτε. Μου αρέσει να εργάζομαι με άλλους
Χρησιμοποιώ σχεδιάγραμμα για να εκπονώ προγράμματα στην εργασία μου
Μιλώ μόνος μου όταν εργάζομαι
Δυσκολεύομαι να είμαι συνεπής στην ώρα μου
 Επιμένω να τηρείται στις συσκέψεις ημερήσια διάταξη
Απολαμβάνω τις επαγγελματικές συναντήσεις και μου αρέσει να ανταλλάσσω απόψεις
Αποφεύγω τις συσκέψεις και δυσκολεύομαι να καθίσω και να συγκεντρωθώ


ΣΥΝΟΛΟ
 ΟΠΤΙΚΟΥ……………….


ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ……..
ΣΥΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ…………….


 
I.                   ΤΕΣΤ ΤΥΠΟΥ ΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ
ΜΕΧΡΙ 12 ΜΗΝΩΝ
ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
 ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
1.Επικοινωνία
Δείχνει αυτό που θέλει
Ψελλίζει λογάκια νωρίς και συχνά
Χρησιμοποιεί χειρονομίες περισσότερο από λέξεις
Αντιδρά με κινήσεις όχι με λέξεις
Είπε την πρώτη του λέξη πριν χρονίσει
Νευριάζει εύκολα
Παίζει πολύ ήσυχα
Ακολουθεί εύκολα οδηγίες
Κουνά το κεφάλι για να πει όχι
Του αρέσει περισσότερο να παρατηρεί παρά να συμμετέχει
Προσπαθεί να μιμηθεί λέξεις άλλων
Αρπάζει αυθόρμητα τα αντικείμενα και τα παιχνίδια
Ψέλλισε τα πρώτα του λογάκια πολύ καιρό μετά τα πρώτα του γενέθλια
Χρωματίζει τη φωνή του όταν μιλά
Σπάνια ψελλίζει λέξεις

2. Παιχνίδια που προτιμά
Του αρέσουν τα κρεμαστά παιχνίδια, χρώματα, κίνηση
Κουδουνίστρες και θορυβώδη παιχνίδια
Θέλει κουνήματα και γαργαλητά
Έχει ζωηρή όραση
Ποιήματα ,τραγούδια και παιχνίδια με τα δάχτυλα
Νανουρίσματα και αγκαλιές
Συναρμολογούμενα κουτιά
Κρυφακούει συζητήσεις
Κλωτσάει συχνά στην κούνια του
Κοιτάζει εικονογραφημένα βιβλία
Ψελλίζει στα παιχνίδια του
Ενθουσιάζεται  με κούνια και ποδήλατο

3.Κινητικότητα
Παρατηρεί τα χέρια του παίζοντας
Άργησε να καθίσει και ενδιαφερόταν περισσότερο για το ψέλλισμα
Κάθισε χωρίς βοήθεια πριν γίνει 6 μηνών
Άπλωσε να πιάσει πριν γίνει 5 μηνών
Αγωνίζεται να μιλήσει όχι για να περπατήσει
Μπουσούλισε πριν τους 8 μήνες και περπάτησε πριν χρονίσει
Του αρέσει να εξερευνά μικρά αντικείμενα με τα χέρια του
Προτιμά να σκαρφαλώνει σε παιχνίδια που κάνουν θόρυβο
Εκδηλώνει μεγάλη κινητικότητα
Του αρέσει να πιάνει μικρά κομμάτια και παζλ
Χρησιμοποιεί παιχνίδια περισσότερο για ήχους
Ανέβηκε σε παιχνίδια πριν γίνει 10 μηνών

5.       Πώς ηρεμεί
Ηρεμεί στη θέα γνώριμων προσώπων
Ηρεμεί στον ήχο γνώριμης φωνής
Ηρεμεί μόλις το σηκώσουν
Ηρεμεί με ένα αγαπημένο παιχνίδι
Με τη μουσική
Με την αγκαλιά και το κούνημα
Αποσπάται εύκολα από την αλλαγή του σκηνικού
Από το ξυλόφωνο ή το πιάνο
Με το μασάζ ή τη βόλτα στο αυτοκίνητο
ΣΥΝΟΛΟ  ΟΠΤΙΚΟΥ…….
ΣΥΝΟΛΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ…
ΣΥ ΝΟΛΟ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ…

II. ΤΕΣΤ ΤΥΠΟΥ ΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΝΗΠΙΑ
13 ΜΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΡΙΩΝ ΕΤΩΝ
ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

1.Επικοινωνία
Έχει φτωχό λεξιλόγιο
Πλούσιο λεξιλόγιο
Βασίζεται στη σιωπηλή επικοινωνία
Μιλά με σύντομες προτάσεις
Σχηματίζει προτάσεις κατανοητές
Μιλά ελάχιστα
Μπερδεύει τη σειρά των λέξεων
Του αρέσει η συζήτηση
Δύσκολα κατανοητή ομιλία

2)Τι παιχνίδια προτιμά
Σχήματα και κρίκους
Να του διαβάζουν
Να παίζει με τα χώματα και στην υπαιθρο
Προτιμά τους κύβους
Στίχους και λόγια τραγουδιών
Βγάζει πράγματα από ράφια και συρτάρια
Μολύβια, χαρτί
Δίσκοι και κασέτες
Απομονώνει τα παιχνίδια του

3)Κινητικότητα
Χρησιμοποιεί χέρια και δάχτυλα για να παίζει
Κλίνει περισσότερο στην ομιλία και λιγότερο στο σωματικό παιχνίδι
Του αρέσει να σκαρφαλώνει
Κοιτάζει τριγύρω όταν κάνει κούνια
Έχει περιορισμένο συντονισμό
Καλό συντονισμό

4)Κοινωνικότητα
Αποφεύγει αγγίγματα
Προτιμά τη συζήτηση από τα αγγίγματα και τις αγκαλιές
Του αρέσουν οι αγκαλιές και τα λικνίσματα
Κάνει μορφασμούς συναισθημάτων
Αλλάζει την ένταση της ομιλίας του ανάλογα με τη διάθεσή του
Αποζητά αγκαλιά5)Συναισθήματα
Δεν είναι πολύ συναισθηματικό
Εκφράζει τα συναισθήματά του με εντυπωσιακές εκδηλώσεις
Πληγώνεται εύκολα
Ξαφνιάζεται με τα ξεσπάσματα των άλλων
Κατονομάζει τα συναισθήματα όπως χαρά ή λύπη
Εκδηλώνει συχνά ξεσπάσματα χαράς και θυμού

6)Μνήμη

Θυμάται πρόσωπα
Προσθέτει γρήγορα λέξεις στο λεξιλόγιό του
Μιμείται ό,τι βλέπει, όπως το πλύσιμο αυτοκινήτου
Θυμάται καλύτερα τις κινήσεις αφού τις δει
Με μια φορά που θα ακούσει μια λέξη, τη θυμάται
Θυμάται κάτι καλύτερα αφού πρώτα το κάνει
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΠΤΙΚΟΣ…………
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ………………..
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ……………………

                                          
III.ΤΕΣΤ ΤΥΠΟΥ ΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΠΑΙΔΙΑ 3-5 ΕΤΩΝ
ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

1.Επικοινωνία
Εκφράζεται με μικρές προτάσεις και απλή γλώσσα
Μιλά πολύ και με ολοκληρωμένες προτάσεις
Σύντομες προτάσεις και αναζητεί λέξεις
Πολύ ήσυχο
Αφηγείται ιστορίες λεπτομερώς
Επικοινωνεί περισσότερο με σωματικές κινήσεις και μορφασμούς παρά με λέξεις
Επικοινωνεί με το σχέδιο και τη ζωγραφική
Απολαμβάνει τις συζητήσεις
Καμιά φορά μιλά σε άψυχα

2.Παιχνίδια που προτιμά
Του αρέσουν χάντρες, κύβοι, παζλ ,μπογές
Επινοεί ιστορίες
Του αρέσει να παίζει έξω
Του αρέσει τηλεόραση και ταινίες
Του αρέσουν βιβλία , και μουσική
Του αρέσουν ποδήλατα και τροχοφόρα
Του αρέσει σχέδιο, ζωγραφική, χειροτεχνία
Να του διαβάζουν
Να σκαρφαλώνει

3.Κινητικότητα
Κόβει, γράφει κεφαλαία με ευκολία
Προτιμά τη συζήτηση από την κίνηση
Τρέχει, πηδά, σκαρφαλώνει
Δεν είναι ιδιαίτερα ζωηρό
Συζητά για την εργασία που το απασχολεί
Προτιμά ζωηρό παιχνίδι από τις καθιστικές ασχολίες
Μπορεί και ζωγραφίζει συγκεκριμένα πράματα
Όταν σχεδιάζει δίνει οδηγίες στον εαυτό του
Δε σχεδιάζει, δε γράφει ακόμη συγκεκριμένα

4.Κοινωνικότητα
Είναι ήσυχο
Ανοίγει εύκολα συζήτηση
Είναι κοινωνικό
Συχνά αποτραβιέται από τα αγγίγματα
Καμιά φορά είναι αυταρχικό
Απολαμβάνει τη συντροφιά
Παρατηρεί το παιχνίδι πριν συμμετέχει
Προσποιείται ότι παίζει με άλλους και γίνεται αρχηγός
Εκφράζεται σωματικά, με αγγίγματα

5.Ομαδική συμπεριφορά
Του αρέσουν ατομικές ασχολίες και χειροτεχνίες
Του αρέσει να συζητά μπροστά στην ομάδα
Ζωηρά και ομαδικά παιχνίδια
Παρατηρεί τους άλλους να παίζουν παρά συμμετέχει
Προτιμά να παίζει ομαδικά
Μεγάλη κινητικότητα στις καθιστικές ασχολίες
Χρειάζεται χρόνο για να νιώσει άνετα
Προσεκτικό και συμμορφώνεται σωστά στις οδηγίες
Αφαιρείται ή προσπαθεί να ελκύσει την προσοχή

6.Μνήμη
Θυμάται δραστηριότητες αφού τις κοιτάξει
Καθημερινά νέες λέξεις στο λεξιλόγιό του
Μιμείται ό,τι βλέπει
Μαθαίνει γρήγορα χρώματα, αριθμούς, γράμματα
Απομνημονεύει τραγούδια
Θυμάται δραστηριότητες καλύτερα όταν τις κάνει μόνο του
Αναγνωρίζει επιγραφές προϊόντων
Του αρέσει να κάνει και να απαντά σε ερωτήσεις
Προσέχει όταν μπορεί να συμμετέχει ενεργά στο μάθημα

7. Συναισθήματα
Δυσκολεύεται να εκφράσει συναισθήματα
Για να εκφράσεις συναισθήματα χρησιμοποιεί λέξεις όπως θυμός και χαρά
Πληγώνεται εύκολα
Ξαφνιάζεται με τα ξεσπάσματα των άλλων
Είναι εκφραστικός και παραστατικός
Συχνά εκδηλώνει ακραίες διαθέσεις
Ενθουσιάζεται να παρακολουθεί καβγάδες
Χρησιμοποιεί λόγια για να ρυθμίσει διαφορές
Μια θυμώνει, μια γελά, ζητά αγκαλιές και επαίνους για να νιώσει καλά
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΠΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ………..
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ……..
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ……………ΙV.ΤΕΣΤ ΤΥΠΟΥ ΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ
ΝΗΠΙΑ 5-6 ΕΤΩΝ
ΟΠΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ

1.Επικοινωνία
Χρησιμοποιεί απλή γλώσσα
Μιλά μεγαλίστικα
Δύσκολα γίνεται κατανοητή η ομιλία του
Προφέρει ήχους και λέξεις λάθος
Σωστές συντακτικά προτάσεις
Μιλά με σύντομες και λανθασμένες προτάσεις
Παραλείπει επιρρήματα και προθέσεις
Διηγείται θαυμάσια
Παριστάνει γεγονότα αντί να τα διηγείται

2.Παιχνίδια που προτιμά
Του αρέσουν παζλ και επιτραπέζια
Δίσκοι και κασέτες
Υπαίθρια παιχνίδια
Υπολογιστές και μηχανάκια
Βιβλία και θέατρο
Κολύμπι, σκαρφάλωμα,τσουλήθρα
Παρατηρεί και μαθαίνει
Μαθαίνει εφαρμόζοντας οδηγίες
Βρίσκει μια χρήση για κάθε παιχνίδι

3.Κινητικότητα χεριών
Γράφει καθαρά
Γράφει ανεκτά
Δυσκολεύεται πολύ στο γράψιμο
Κόβει, χρωματίζει και κολλά εύκολα
Μιλά όταν εργάζεται
Αντιστρέφει γράμματα και αριθμούς
Καθαρή και τακτική εργασία
Ανεκτή χειροτεχνία
Ακατάστατη χειροτεχνία

4. Κινητικότητα σώματος
Προτιμά επιτραπέζια παιχνίδια παρά υπαίθρια
Συζητά παρά παίζει
Υπαίθρια παρά επιτραπέζια
Παιχνίδια που απαιτούν συντονισμό ματιού -χεριού
Παιχνίδια που έχουν ομιλία
Καλό συντονισμό
Παιχνίδια με κανόνες
Συζητά στη διάρκεια της ασχολίας
Δεν περπατά αν μπορεί να τρέξει η να σκαρφαλώσει

5.Κοινωνικότητα
Τείνει να απομονώνεται
Δημιουργεί επιτυχημένες φιλίες
Κοινωνικό αλλά όχι ομιλητικό
Πριν συμμετάσχει διαπιστώνει τι περιμένουν από αυτό
Φλυαρεί
Σκανταλιές
Εξοικειώνεται αργά με νέα πρόσωπα
Αυταρχικό, απαντά για άλλους
Του αρέσουν οι συμπλοκές

6.Συναισθήματα
Δεν είναι συναισθηματικό
Μιλά ελεύθερα για τα συναισθήματά του
Είναι ανασφαλές και πληγώνεται εύκολα
Δυσκολεύεται να καταλάβει τα ξεσπάσματα των άλλων
Έρχεται σε αντιπαράθεση με τους άλλους για τα συναισθήματά του
Αντιδρά με οργή παρά ντροπή και λύπη όταν το τιμωρούν

7. Μνήμη
Γράφει γράμματα και αριθμούς από μνήμης
Μαθαίνει μηχανικά. Γνωρίζει διεύθυνση και αριθμό τηλεφώνου
Δυσκολεύεται να θυμηθεί
Θυμάται ό,τι του δείχνουν
Γνωρίζει τους ήχους των γραμμάτων
Αφαιρείται

8.Στο σχολείο
Ντύνεται προσεκτικά, και είναι καθαρό
Ούτε ατημέλητο, ούτε υπερβολικά φροντισμένο
Ατημέλητο
Διατηρεί τακτικό χώρο
Πρέπει να του πουν για να καθαρίσει το χώρο
Εργάζεται στην αταξία και αναστατώνει το χώρο
Κάνει παζλ, χειροτεχνία στον ελεύθερο χρόνο
Είναι προσεκτικό και συνεργάσιμο
Πολύ δραστήριο
Εξοικειώνεται αργά στις νέες καταστάσεις
Είναι επικεφαλής συζητήσεων και αναφέρει στο δάσκαλο τις παρεκτροπές
Εμφανίζει υπερβολική κινητικότητα όταν κάθεται
ΣΥΝΟΛΟ
ΟΠΤΙΚΟΥ…………
ΣΥΝΟΛΟ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ……..
ΣΥΝΟΛΟ
ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ……….ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ
·         Στον πρώτο χρόνο της ζωής του δε στρέφεται προς την κατεύθυνση των ήχων
·         Σε ηλικία ενός έτους δεν αντιδρά όταν το φωνάζουν
·         Σε ηλικία 2 ετών δεν έχει πει ακόμη την πρώτη του λέξη
·         Σε ηλικία 3 ετών δε συνδυάζει λέξεις σε σύντομες προτάσεις
·         Αφότου αρχίσει να μιλάει, μιλάει ακατάληπτα
·         Σε ηλικία 3 ετών επαναλαμβάνει συχνά λέξεις και προτάσεις και δυσκολεύεται να προφέρει τις λέξεις
·         Στην πρώτη τάξη ή αργότερα εξακολουθεί να προφέρει λάθος ορισμένους ήχους. Δυσκολεύεται με τους φθόγγους και δεν μπορεί να συνδυάσει λεκτικούς ήχους ή να διαβάσει κεφαλαία γράμματα.

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΜΥΩΝ

·         Στη νηπιακή ηλικία εμφανίζει «χαλαρότητα» και μυική υποτονικότητα
·         Σε ηλικία 1 έτους δεν μπορεί να καθίσει χωρίς υποστήριξη ή δεν μπορεί να μπουσουλίσει με εναλλαγή χεριών και ποδιών
·         Δε δείχνει να σταθεροποιείται αφότου άρχισε να βαδίζει και εξακολουθεί να πέφτει συχνά ή είναι υπερβολικά αδέξιο
·         Δυσκολεύεται πολύ να ανεβεί σε ποδήλατο ή πατίνι, να κλοτσήσει μπάλα ή να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια χαρακτηριστική της ηλικίας του
·         Είναι υπερκινητικό και δεν μπορεί να ελέγξει την κίνηση και την προσοχή του

    ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΥΩΝ

·         Στον πρώτο χρόνο δεν μπορεί να παρακολουθήσει με τα μάτια την κίνηση των αντικειμένων
·         Στον πρώτο χρόνο δεν καταφέρνει να έχει οπτική επαφή με τα μέλη της οικογένειας
·         Στην προσχολική ηλικία αργεί να αναπτύξει μηχανισμούς αυτοεξυπηρέτησης, όπως να φάει, να ντυθεί, να πλύνει τα χέρια του
·         Στο σχολείο δυσκολεύεται να αντιγράφει από τον πίνακα  , χάνει το σημείο που διαβάζει ή κουράζεται εύκολα με το διάβασμα.ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ι.     ΒΡΕΦΗ (-12 μηνων)

 Ενίσχυση της οπτικής δεκτικότητας

1) ΟΠΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
*Όταν κρατάτε το μωρό για να το ταΐσετε φροντίστε να το γυρίζετε από το ένα πλευρό στο άλλο όπως γίνεται στο θηλασμό. Έτσι θα προκαλέσετε ερέθισμα σε κάθε μάτι.
*Κρεμάστε χρωματιστά κινητά αντικείμενα πάνω από την κούνια. Φροντίστε όμως να μην μπορεί το μωρό να τα φτάσει και απομακρύνετέ τα μόλις σταθεί στα πόδια του.
*Ανταποκριθείτε στην ανάγκη του για συχνή οπτική επαφή. Κοιτάξτε το στα μάτια και αφήστε το να στρέψει πρώτο αλλού το βλέμμα
*Αφήνετε τα φώτα αναμμένα στο δωμάτιό του τις πρώτες εβδομάδες, ώστε να κοιτάζει γύρω του όταν είναι ξύπνιο
*Ζωγραφίστε ένα προσωπάκι στο δείκτη σας. Προσπαθήστε να κάνετε το μωρό να ακολουθήσει με το βλέμμα την κίνηση του δακτύλου σας
*Καθίστε το μωρό σε κεντρικό σημείο, για να παρατηρεί τις καθημερινές σας δραστηριότητες
*Η περίοδος του μπουσουλήματος είναι σημαντική, μην το πιέζετε να σταθεί όριο πριν την ώρα του
*φτιάξτε ένα βιβλίο με φωτογραφίες της οικογένειας και ξεφυλλίστε το μαζί του
*Σταθείτε μπροστά στον καθρέφτη μαζί του. Κάντε μορφασμούς
*Δώστε στο μωρό μεγάλα κομμάτια ύφασμα να τα περιεργαστεί

               2) ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
*Κρατάτε συνεχή οπτική επαφή με το μωρό
*Παίξτε «κρυφοκοιτάγματα»
*Θυμίστε στο μωρό να βλέπει, χρησιμοποιώντας πάντα τη λέξη «κοίτα»
*Παίξτε μαζί του «πού είναι τα μάτια του…;»
*Και το πιο μικρό μωρό μπορεί να βγει περίπατο
*Δείξτε στο μωρό ένα αντικείμενο και αφήστε να μπουσουλίσει για να το πιάσει
*Δείχνετε πράγματα ενώ οδηγείτε, ακόμα και να σταματήσετε το αυτοκίνητο για κάτι ενδιαφέρον .52-56

Ενίσχυση της ακουστικής δεκτικότητας

1)      ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
* Χτυπήστε απαλά κουδουνίστρες κλπ κοντά στο αυτί του
*Βάλτε ένα ραδιόφωνο να παίζει χαμηλόφωνα
* Γλιστρήστε μια κουδουνίστρα στα σκεπάσματα ή στο καρεκλάκι
*Προσφέρετέ του συζήτηση διαρκώς
*Τραγουδήστε του
*Περιγράφετε απλά τους ήχους του σπιτιού
*Αν μιμηθείτε τους ήχους του παιδιού θα βγάλει κι άλλους
*Προσποιηθείτε ότι μιλάτε στο τηλέφωνο
*Ζωντανέψτε τις ιστορίες σας με εκφραστικούς ήχους

2)ΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
* Τραγουδήστε στο ρυθμό της κίνησης της καρέκλας όταν το νανουρίζετε
*Μαλακή κουδουνίστρα μόνιμα στο μπράτσο του
*Απαλό μασάζ στο λογό του αυτιού από πάνω προς τα κάτω. Έτσι ενεργοποιείτε το αυτί του
*Όταν τραγουδάτε κάντε κινήσεις με τα χέρια
*Το ίδιο και με εκφράσεις όπως «γειά σου» κλπ
*Παιχνίδια που επιπλέουν στο νερό και συζήτηση όσο ασχολείται
*Απλοποιήστε την ιστορία ενός βιβλίου.  56-58


Ενίσχυση κινητικής δεκτικότητας
1)      ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
*Θηλάστε το
*Μάθετε βρεφικό μασάζ
*Κάντε μπάνιο μαζί του
*Βάλτε κούκλες στην κούνια του για να τα αγκαλιάζει
*Κρεμάστε παιχνίδια για να τα πιάνει
*Αδειάστε ένα κουτί και βάλτε μέσα το παιχνίδι του. Αν χωράτε κι εσείς μπείτε μέσα μαζί του
*Μαξιλάρι στο πάτωμα για να σκαρφαλώσει
*Σκεπάστε το κάπως με ένα ύφασμα και αφήστε το να ελευθερωθεί μόνο του

        2)     ΟΠΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
*Αγγίζετε το μωρό συχνά
*Κρεμάστε το σε μάρσιπο
*Τραγουδήστε το όσο το νανουρίζετε λικνιστά
*Δώστε του μεγάλη ελαφριά ανοιχτόχρωμη μπάλα
*Μπείτε σε πισίνα, δώστε του κουβαδάκι για την άμμο
*Γεμίστε μαζί του δοχεία με δημητριακά
*Βόλτα με το ποδήλατό σας. 58-60

ΙΙ. ΝΗΠΙΑ 12 μηνών -3ετών
Ενίσχυση της οπτικής δεκτικότητας

1)      ΟΠΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
*Δώστε στο νήπιο ένα παιχνίδι με σχήματα να τα προσαρμόσει στην κατάλληλη τρύπα
*Λέγκο και ξύλινες κατασκευές
*Άλμπουμ με φωτογραφίες οικογένειας
*Κουτιά που μπαίνουν το ένα στο άλλο
*Ποικιλία γραφικής ύλης και περιοδικά
*Δείξτε του ζώα
*Ενθαρρύνετέ το να αδειάζει νερό από πλαστική κανάτα σε ποτήρια, να στρώσει τραπέζι με διάφορα σκεύη
*Πολλά πάζλ
2)ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ  ΤΥΠΟΥ
*Μελετήστε ένα αντικείμενο, κρύψτε το και περιγράψτε το με κλειστά μάτια
*Μια ιστορία στο σκοτάδι
*Κυλήστε μια μεγάλη μπάλα και ζητήστε του να προσηλώνει τα μάτια του σε αυτήν
*Παίξτε «αγοράζω και πουλάω»
*Δώστε στο παιδί διάφορα αντικείμενα για να κατασκευάσει απλά πράγματα, πλαστελίνη, ζυμάρι, κόλλα, πανάκια
*Αθλητισμό

Ενίσχυση ακουστικής δεκτικότητας

    1)ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ
*Ένα ζευγάρι ακουστικά για να ακούει μουσική όποτε θέλει. Μουσική στο σπίτι και το ραδιόφωνο
*Ομαδικά παιχνίδια, πάρτι
*Ενθαρρύνετε την εκφραστική του ικανότητα παρακινώντας το να περιγράφει, να εξηγεί, να εκφράζει συναισθήματα με βιβλία
*Αναγνώριση ήχων από κασέτα
*Περιγράφετε κάθε σας πράξη και κάνετε ερωτήσεις
*Ζωγραφίστε και συζητήστε μαζί του
*Μετατρέψτε τις συνηθισμένες ασχολίες σε τραγουδάκια για να ενισχύσετε την ακουστική μνήμη
*Παιχνίδι χαζών εντολών: Στάσου στο βιβλίο κττ

2)ΟΠΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ
*Μιλάτε αργά και με σύντομες απλές φράσεις
*Επαναλάβετε σωστά τις λέξεις που λέει λάθος
*Μαριονέτες
*Πάρτι με τσάι και κουβεντούλα
*Γωνίτσα για διάβασμα με χαλί και βιβλία
*σουπερμαρκετ
*ανοίξτε χαμηλά την τηλεόραση και ενθαρρύνετε τη συζήτηση και το διάβασμα σε εκείνη τη θέση
*κρυφτό και σας βρίσκει με τον ήχο της φωνής
*κρύψτε πράγματα και δώστε προφορικές οδηγίες
*Βίντεο και τραγουδάκια
*Εμπλουτίστε το λεξιλόγιό του

Ανάπτυξη ικανοτήτων κινητικής δεκτικότητας

1)ΚΙΝΗΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ
*Τοποθετήστε  ρύζι, φασόλια κλπ σε κατσαρόλα για να τα αδειάζει το παιδί
*Κούνια στην αυλή
*Σκαρφαλώματα
*Κολυμβητήριο, γυμναστήριο, τούμπες
*Μπάλα
*Αγκαλιάζετε, αγγίζετε συχνά το παιδί
*Ανεβοκατεβαίνετε σκάλες με διάφορους τρόπους
*Να σκάψει, να φτυαρίσει, να σκουπίσει
2) ΟΠΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ
* Πισίνα, παιδότοπος
*Βαδίστε στο ρυθμό της μουσικής
*Περπάτημα σε γέφυρα
*Μάντεψε τι κάνω
*Παρέλαση ορχήστρας
*καροτσάκι που μεταφέρει πράγματα
*Σπιτάκι με παράθυρα που ανοιγοκλείνουν
*Ποδήλατο με κόρνα, καλάθι κλπ


ΙΙΙ. ΠΡΟΝΗΠΙΑ (3-5)
Ενίσχυση της οπτικής δεκτικότητας

1)ΟΠΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ
*Ψαρεύουμε ψεύτικα ψαράκια
*Μετά τον περίπατο ρωτάμε το παιδί τι είδαμε
*Λέγκο και χάντρες
*Επιτραπέζια
*Γεωμετρικά σχήματα
*Ταξινόμηση κατά σχήμα, μέγεθος,χρώμα
*Βιού Μάστερ

2)ΚΙΝΗΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ
*Σχηματίζουμε αριθμούς στο τηλέφωνο
*Χρωματίζει, κόβει, κολλά
*Γράφει στον πίνακα
*Παίζουμε παιχνίδια ρόλων, μαγαζάκι, εστιατόριο κλπ
*Μάντεψε τι πιάνεις μέσα στην τσάντα
*Διηγείται ιστορίες από φωτογραφίες

Ενίσχυση ακουστικής δεκτικότητας

1)ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ
*Διηγούμαι ιστορίες μαζί με το παιδί
*Μουσικές εκδηλώσεις
*Ραδιοφωνάκι με ακουστικά
*Σκαρώνω ποιηματάκια και στίχους, τραγουδάμε

2)ΟΠΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ
*Βιβλία σχετικά με τρένα, αεροπλάνα, τροχοφόρα
*Βιβλία με σχήματα , χρώματα και αριθμούς
*Συνεργαστείτε σε δουλειές , συζητώντας και παρατηρώντας
*Μαριονέτες
*Μια καινούργια λέξη κάθε μέρα

Ενίσχυση της κινητικής δεξιότητας

1)ΚΙΝΗΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ
*Πατίνι
*Αναρρίχηση
*Κούνια
*Χορός
*Μπάσκετ
*Υπαίθριες δραστηριότητες, σκηνή κλπ
2)ΟΠΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ
*Κολύμπι με αντικείμενα που επιπλέουν και μπάλες
*Αυτοκινητάκια που λειτουργούν με νόμισμα
*Κηπουρική
*Σκαρφάλωμα και πήδημα
* «Βάφει» με κουβά και βούρτσα

ΙV:ΝΗΠΙΑ (5-6)
Ενίσχυση της οπτικής δεκτικότητας
1)ΟΠΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ
*Παζλ, και αυτοσχέδια παζλ
*Άλμπουμ με εικόνες που κόβει από περιοδικά
*Ενώνει κουκκίδες με γραμμές
*Εικόνες με κύβους
*Γιο-γιο
*Βιβλία με σχήματα και αριθμούς για χρωμάτισμα

2)ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ
*Λαβύρινθοι και γρίφοι
*Βιντεοκασέτες με κινούμενα σχέδια και βιου μάστερ
*Φωτογραφική μηχανή
*Κλείνουμε τα μάτια και περιγράφουμε το περιβάλλον
*Αφηγείται όνειρα και εντυπώσεις
*Χειρίζεται το ψαλίδι για να κόψει σχήματα
*Παρατηρεί με κυάλια
*Αντιστοίχιση αριθμοί με ποσότητα, γράμματα κεφαλαία με μικρά
*βιβλία με οχήματα, βιβλία χρωματισμού

Ενίσχυση της ακουστικής δεκτικότητας
1)ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ
*Αντίθετα λέξεων
*Επαναλαμβάνει ό,τι άκουσε στο τηλέφωνο
*Ξένη γλώσσα
*Κυκλικό παραμύθι. Αρχίζει ο ένας και ο άλλος επαναλαμβάνει και συνεχίζει
*Γράφει γράμματα με επινοητική ορθογραφία και τα στέλνει σε φίλους
*Ξεκινάει ο πρώτος: Φτιάχνω σάντουιτς και βάζω…. Ο επόμενος συνεχίζει και προσθέτει
*Ονόματα λουλουδιών
*Γλωσσοδέτες
*Δύσκολα βιβλία
*Γουόκι-τόκι
*Αφήστε το να αγοράσει εισιτήρια κλπ μόνο του
*Ενθαρρύνετέ το να μιλά μεγαλόφωνα

2)ΟΠΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ
*Να σας βοηθάει στην ανάγνωση βιβλίων
*Κασετόφωνο με ακουστικά για να ακούει ιστορίες
*Βιβλίο λέξεων με εικονες από περιοδικά
*Αναγνώριση αντικειμένων από ήχους
*Ομοιοκαταληξίες
*Παιχνίδια ρόλων, φούρναρης, εστιατόριο

Ενίσχυση της κινητικής δεκτικότητας
1)ΚΙΝΗΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ
*Σχοινάκι, χούλα χουπ
*Κηπουρική
*Υπαίθρια παιχνίδια, νεροπίστολο, μπάλα
*ορχήστρα με όργανα
*Μάντεψε τι είναι με κινήσεις σώματος
*Μίνι γκολφ και τζόκινγ
*Κουβάς με νερό στην παραλία
2)ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΙ ΤΥΠΟΙ
*Γυμναστήριο και κολυμβητήριο
*Κουτσό
*Θεατρικές απόπειρες
*Ποδήλατο στο ύπαιθρο, κυνηγητό, κρυφτό
*Κινητικά παιχνίδια με μια ιστορία
*Σκαρφαλώνει στο κοντάρι
*Κηπουρική με συζήτηση
*Πετώ κέρμα σε ένα κουβά με νερό
*Καροτσάκια, νοσοκομειακά, λεωφορεία φτιάχνουν ιστορίες
*φακός παρατήρησης